Voortgang beroepingswerk Voortgang beroepingswerk
De beroepingscommissie heeft op dinsdag 19 april aan de kerkenraad een predikant voorgesteld ter vervulling van onze vacature. In haar verslag heeft de commissie verantwoording afgelegd over de gevolgde procedure en de toetsing van kandidaten aan het vastgestelde profiel. De keuze voor de voorgedragen predikant was een unaniem besluit van de beroepingscommissie. De kerkenraad heeft de voordracht met algemene stemmen overgenomen en nodigt de gemeente uit om op 9 mei om 19:30u bijeen te komen voor de verkiezing. Aansluitend zal de kerkenraad bij een positief besluit formeel beslissen tot het uitbrengen van een beroep.
 
 
Beroepingscommissie Beroepingscommissie
De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden:

dhr. Karel Aardse, voorzitter
mw. Marlies van Beuzekom
dhr. Jelle van 't Hoff
dhr. Duco de Jong
mw. Carine Knoester
mw. Lieneke van Oosten
dhr. Sander Starreveld
dhr. Attie Teeuwen
dhr. Maarten Visser

Contactadres: beroepingscommissie@ringvaartkerk.nl