Verbintenis ds. Laura Nagelkerke-van Wieringen

Verbintenis ds. Laura Nagelkerke-van Wieringen
Nog een paar weken en dan zal ds. Laura Nagelkerke-van Wieringen aan de Ringvaartgemeente verbonden worden. In deze viering zullen  zowel ds. Nico de Lange als ds. Laura Nagelkerke voorgaan. Uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd en de voorbereidingen zijn in volle gang!

De dienst wordt gehouden op zondag 28 augustus a.s. en zal beginnen om 14:30u. Na de viering is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee en limonade kennis te maken met ds. Nagelkerke, haar man Ralf en hun zoon Leon.
Bent u niet in de gelegenheid daarbij aanwezig te zijn: de viering zal via  www.kerkdienstgemist.nl worden uitgezonden.
 
Pastoraat Pastoraat
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met de ouderling, de pastoraal medewerker of diaken van uw wijk. U vindt de namen en contactgegevens in het jaarboekje. Ds. Pieter Hoekstra verzorgt in de vacante periode als ambulant predikant het pastoraat in onze gemeente.  Als u contact wenst met de predikant of als u die signalen krijgt uit uw omgeving, dan kunt u ook contact opnemen met Jannie van Bostelen, telefoon 0180 399111/ 0657560466,  e-mail jannievanbostelenboth@planet.nl 
 
Filmpjes om over na te denken... Filmpjes om over na te denken...

Regelmatig verrassen wij u met een videoblog via YouTube. Op die manier proberen we wat stof tot nadenken te geven. Deze videoblogs staan op ons eigen videokanaal voor de Ringvaartkerk. Klik op de afbeelding om alle films te kunnen zien.
 
Open kerk

Open kerk
Iedere vrijdagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur is de Ringvaartkerk open en staan de koffie en thee klaar. Naast het ontmoeten is er gelegenheid om in de kerkzaal de stilte te zoeken, een kaarsje aan te steken of een lid van de taakgroep pastoraat te spreken.
U bent, jullie zijn allen van harte welkom.
 
 
Kerkdienst live op internet Kerkdienst live op internet
Alle diensten in de Ringvaartkerk worden wekelijks gestreamd, zodat u thuis via de website de  vieringen zowel rechtstreeks als later kunt bekijken. Klik hiervoor op de knop hierboven. Op die manier zijn we als gemeente toch met elkaar verbonden.