Eeuwigheidszondag

Eeuwigheidszondag
Toelichting
In het midden van de schikking staat een kruis, ter nagedachtenis aan de overleden gemeenteleden en aan hen die we missen. Het kruis verwijst ook naar het lijden en de opstanding van Jezus. De witte bloemen en de kaarsen vertellen van het licht.
De witte rozen en klimop staan in verbinding met het kruis als teken van de band met God.

Een band die blijft,
want Christus schrijft
de dagen van ons leven
tot Gods verhaal
in nieuwe taal,
zo liefderijk gegeven.

Een band die blijft,
want Christus deelt jouw levensdagen.
 
 
Startzondag 2020

Startzondag 2020
Thema van de startzondag was: 'Met God spring ik over een muur'.
 
Advent 2020 Advent 2020
Tijdens de adventsweken wordt er iedere week een schikking gemaakt
 
Veertigdagentijd en Pasen 2020 Veertigdagentijd en Pasen 2020
Uitleg symbolische schikkingen Veertigdagentijd en Pasen 2020 
U ziet een lijst waarin de stip op de horizon is verbeeld. De ronde open stip kunt u ook beschouwen als de pupil van een oog. Het visualiseert het in beweging komen, ieder op zijn eigen manier. Iedere zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waarom u in beweging moet komen. Wij volgen daarbij gedurende deze periode de lezingen uit Exodus.
lees meer »