ACTIE KERKBALANS 2022 ACTIE KERKBALANS 2022
Begroting 2022 (verkort)  
   
Opbrengsten en Baten  
Opbrengsten onroerende zaken  €    14.135,00 
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  €      3.235,00 
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen   €      5.000,00 
Opbrengsten levend geld  €  177.500,00 
Totaal baten  €  199.870,00 
   
Uitgaven en Kosten  
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €    30.226,00 
Kosten overige niet-kerkelijk eigendommen en inventarissen  €      1.100,00 
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat  €  137.778,00 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  €      8.000,00 
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  €    12.500,00 
Salarissen en vergoedingen  €      5.500,00 
Kosten beheer, administratie en archief  €      6.000,00 
Rentelasten/bankkosten  €      1.000,00 
Totaal lasten  €  201.854,00 
   
Begroot tekort  €      1.984,00 


Informatie:
  • Uw bijdrage aan de kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens totaal meer dan € 60 per jaar aan giften geeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel. Wij hebben formulieren hiervoor beschikbaar. 0180-319650
  • Alle zondagen is er een zondagsbrief. Deze kunt u ook elke week per e-mail ontvangen, zo blijft u op de hoogte. U kunt u aanmelden via kerkelijkbureau@ringvaartkerk.nl.
  • In ons kerkblad “Over en Weer” leest u het nieuws uit onze kerkelijke gemeente. Elk huishouden krijgt 8 keer per jaar het blad thuisbezorgd of digitaal per e-mail. Krijgt u het blad niet, dan kunt u mailen naar overenweerdistr@gmail.com
  • Op de website www.ringvaartkerk.nl vindt u actuele informatie over onze gemeente. En als u inlogt als gemeentelid kunt u o.a. de volledige begroting zien.
  • U kunt de kerk ook in uw testament opnemen door het laten vastleggen van een legaat of de kerk te benoemen tot (één van) uw erfgenamen. Wanneer u hier vragen over hebt of van gedachten wil wisselen dan kunt u contact opnemen met uw notaris of met één van de kerkrentmeesters.
terug